nemzetközi ügyek

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt Magyarország második Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (Universal Periodic Review, UPR) során a hazai hatóságok számos ajánlást kaptak a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem megerősítésére. Kanada nyomozati protokoll kidolgozását javasolta, Francia- és Olaszország a rasszista bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépést. Görögország pedig a menekültellenes gyűlöletkampány befejezését.

Az ENSZ a közelgő Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) előtt közzétette összefoglalóját, amelyben a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) négy ajánlása is helyet kapott.

A tanácskozás résztvevői

Munkacsoportunk egyik szakértője is részt vett a faji és vallási alapú gyűlöletbeszéd- és gyűlölet-bűncselekmények elleni jó gyakorlatok összegyűjtését célzó Good Practice Plus EU-s projekt tanácskozásán Helsinkiben.

Májusban Magyarország ismét az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt ad számot az emberi jogok hazai helyzetéről az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) eljárás keretében. A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport árnyékjelentést készített az előítélet motiválta bűncselekmények helyzetéről, és véleményeztük a Kormány nemzeti jelentés tervezetét.

Az ENSZ Kisebbségügyi Fóruma 2015. november 24-25-én tartotta nyolcadik ülésszakát Genfben. A fórum azonosítja és elemzi az ENSZ-nek a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló 1992-es nyilatkozatának végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlatokat, kihívásokat, lehetőségeket és kezdeményezéseket.

A konferencia résztvevői

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (OSCE/ODIHR) 2015. november 18-19-én Bécsben tartott először olyan konferenciát gyűlölet-bűncselekmény témában, amelyen a civil szervezetek képviselői és a tagállamok képviselői egyszerre vettek részt.

A találkozó résztvevői

Kétnapos tanulmányútra érkezett Magyarországra az az amerikai kutatócsoport, amely a gyűlölet-jelenségek rendészeti aspektusait, a kisebbségi közösségek és a rendészeti szervek közötti kapcsolatok jó gyakorlatait kutatja. A kutatócsoport a Gyűlölet-bűncsekemények Elleni Munkacsoport képviselőjével is találkozott.

Európa Tanács

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) 2015-ös Magyarországról szóló jelentése javasolja, hogy a Büntető Törvénykönyvben a gyűlölet-bűncselekmények között szabályozzák az előítéletes zaklatást is, a rasszista motiváció pedig legyen nevesített általános jellegű minősítő körülmény. Az ECRI elismeri, hogy a rendőrség az utóbbi években tett előrelépéseket a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépés érdekében.

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának terme

A Gyűlölet-Bűncselekmények Elleni Munkacsoport tagszervezete, a Magyar Helsinki Bizottság az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága számára összeállította a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány érvényesülése kapcsán felmerülő legfontosabb problémákat, külön fejezetet szentelve a gyűlölet-bűncselekmények kezelésének.

forrás: http://disabilitydirect.com/derby/hate-crimes-on-disabled-up-by-213/

Összefoglaló tanulmány jelent meg a gyűlölet-bűncselekmények üldözése témájában az Európai Unióban alkalmazandó normákról és az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatában kialakult standardokról.

Oldalak

Feliratkozás RSS - nemzetközi ügyek csatornájára