Esettanulmányozás az ORFK-n a szélsőséges szervezetekkel szembeni fellépés lehetőségeiről

A Munkacsoport tagjai az ORFK épülete előtt

2015. novemberében negyedik alkalommal került sor az Országos Rendőr-főkapitányságon (ORFK) a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) civil szakértőivel közösen tartott esettanulmányozásra. A téma ezúttal a szélsőséges szervezetek illegális “rendfenntartó” tevékenysége elleni hatékony hatósági fellépés volt.

A GYEM tagjai a sajtóból, a tagszervezetekhez forduló panaszosoktól és internetes oldalakról rendszeresen értesülnek a Betyársereg és más szélsőséges szervezetek nyíltan rasszista, elsősorban cigány- és menekültellenes tevékenységéről, amely nem áll meg a rasszista vélemények deklarálásánál, hanem gyakran konkrét „rendfenntartó”, „bűnmegelőző” akciókig, illetve személyek valamely társadalmi csoporthoz való tartozása miatti megfélemlítéséig terjed. A Betyársereg elnevezésű, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a 2011-es gyöngyöspatai események kapcsán vált országosan ismertté, azóta elsősorban cigányellenes megmozdulások (mint például a 2012. augusztus 5-i devecseri tüntetés) résztvevőiként, illetőleg cigányokat megfélemlítő tevékenységükről honlapjukon nyíltan beszámoló csoportosulásként jelennek meg. Az utóbbi hónapokban a Betyársereg fókusza a romákról a menekülőkre tevődött át, ez a média tudósításaiból és a csoportosulás saját honlapjáról is kiderül. A GYEM tagjai, tagszervezetei a rendőrség fellépését ezen szervezetek tagjai által elkövetett bűncselekményekkel, szabálysértésekkel kapcsolatban nem tartják kellően hatékonynak.

Az esettanulmányozáson a rendőrségi, minisztériumi képviselők és a civil szakemberek megvitatták a hatékony hatósági fellépés jogi lehetőségeit, és szóba került a téma kapcsán megfelelő rendőrségi kommunikáció kérdése is.

Az egyeztetés annak ellenére előremutató volt, hogy az állami és civil szervezeti résztvevők nem minden kérdésben értettek egyet. A GYEM tagjai rendkívül fontos előrelépésnek tartják, hogy a rendőrség kifejezetten nyitott a civilekkel való együttműködésre a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások hatékonyságának növelése érdekében. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a vitás jogalkalmazási kérdésekben készek a további egyeztetésre.

A találkozón a GYEM tagjai átnyújtották a rendőrség képviselőinek az ORFK Gyűlölet-bűncselekmény szakvonala kérésére a GYEM által külföldi és nemzetközi minták alapján összeállított indikátorlistát. Az indikátorok azok a körülmények, amelyek az elkövető előítéletes indítékára utalhatnak, és amelyek alapján a nyomozásnak erre ki kell terjednie. Az ORFK képviselői ígéretet tettek arra, hogy véleményezni fogják az idikátorlistát, és a következő félévi találkozónak ez lesz a témája.

Az ORFK által kezdeményezett félévenkénti esettanulmányozást  az ORFK 2011-2012-2013. évi gyűlölet-bűncselekmény jelentése is fontos eredményként ismeri el a rendőrség és a civilek közötti együttműködés területén. Az esettanulmányozás célja, hogy gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos vitás kérdéseket a hatóságok képviselői és a civil szakemberek szóban, személyesen egyeztessék a hasonló esetek hatékonyabb jövőbeli kezelése és az egységes jogértelmezés érdekében.

A találkozósorozat keretében került sor 2015. tavaszán a „Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban” c. GYEM kiadvány  megvitatására. 2014-ben pedig a 2012. augusztusi devecseri szélsőjobboldali tüntetésen történt események, az azzal kapcsolatban indult – illetve nem indult vagy megszüntetett – büntetőeljárások, illetve a Budapest Pride felvonulás rendőrségi biztosításának kérdéseit vitatták meg a rendőrségi és civil résztvevők.

A GYEM továbbra is fontosnak tartja, hogy valódi együttműködés legyen a civil és állami szféra között, mert ezáltal hatékonyabbá válik a rasszizmussal és más intoleráns ideológiákkal szembeni küzdelem, az áldozatok támogatása.