Gyűlölet-bűncselekmény nyomozati protokollt fogadott el a rendőrség

Országos Rendőr-főkapitányság

2019. augusztus elsejétől hatályos az ORFK 30/2019. (VII. 18.) utasítása a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról. A GYEM üdvözli a protokoll megszületését, amelynek szükségességére a jogvédők a romák elleni sorozatgyilkosság óta folyamatosan felhívták a figyelmet.

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 41. számában jelent meg (3868-3872. oldalakon) az a protokoll, amelyre tíz évet vártunk. Bár az ORFK sajnálatos módon nem kérte ki a GYEM véleményét a készülő szövegről, így azzal kapcsolatos álláspontunkat nem tudtuk megfogalmazni, az utasítás megszületését fontos előrelépésnek tartjuk a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékonyabb állami fellépés irányában. 

Legkésőbb szeptember végétől minden rendőrkapitányságon mentort kell kijelölni a gyűlölet-bűncselekmények felismerésének elősegítése céljából, akinek személyéről és elérhetőségéről a rendőrkapitányság állományát tájékoztatni kell. Az ORFK-n illetve a megyei rendőr-főkapitányságokon már 2012 óta ki voltak jelölve a gyűlölet-bűncselekmény szakvonal tagjai, az ő feladataikat konkretizálja az utasítás. A rendőrkapitányoknak gondoskodnia kell arról, hogy ezév végéig a közrendvédelmi és bűnügyi állományuk oktatásban részesüljön az előítélet-indikátorok listája használatáról, valamint a gyűlölet-bűncselekmények jellemzőiről.

Az utasítás fontos részét képezi az ún. előítélet-indikátoroknak a felsorolása. Az előítélet-indikátorok olyan tények vagy objektív körülmények, amelyekből arra lehet következtetni, hogy egy bűncselekményt részben vagy teljes mértékben előítéletes indítékból követtek el. Az utasítás kimondja, hogy a rendőr eljárása során valamennyi bűncselekmény esetén köteles mérlegelni az előítéletes indíték esetleges jelenlétét. Ha a bűncselekménnyel összefüggésben előítélet gyanúja merül fel, úgy a nyomozó hatóságnak a tényállás felderítése során figyelmet kell fordítani az előítéletes indíték megállapíthatóságának tisztázására.

Lényeges, hogy az utasítás kimondja: az intézkedő rendőr az áldozattal nyugodt, objektív és a szakszerűség keretein belül az áldozatot támogató kommunikációt köteles folytatni. A rendőr az áldozat viselkedésével, kultúrájával, származásával, közösségével kapcsolatban nem jeleníthet meg személyes értékítéletet, köteles tartózkodni a sztereotip, előítéletet hordozó vagy az áldozat hibáztatására utaló szavak és kifejezések használatától. 

Az utasítás nemcsak az intézkedő rendőr feladatait határozza meg specifikusan, hanem a nyomozó rendőrét is. Ekörben kiemeli például, hogy a nyomozó együttműködik más bűnüldöző szervekkel a gyűlölet-bűncselekmény jellemzőinek és a gyűlöletcsoportok esetleges érintettségének feltárása érdekében, szükség szerint nyílt forrású adatgyűjtést végez az interneten a gyanúsított előítéletére vonatkozóan; a gyanúsított tartózkodási helyén, ismeretségi körében adatgyűjtést végez a gyanúsítottnak az általa támadott közösséghez fűződő viszonyával kapcsolatban és intézkedik minden olyan, a gyanúsított birtokában lévő bizonyíték dokumentálására, szükség szerint lefoglalására, amely a gyanúsított esetleges előítéletét alátámaszthatja. 

A megyei szakvonaltartók és az ORFK szakvonal-vezetője figyelemmel kíséri a gyűlölet-bűncselekmények miatt folyó büntetőeljárásokat, az ilyen cselekményekre vonatkozó média-megjelenéseket és a szervezett gyűlölet-csoportok illetve tagjaik tevékenységét. 

Bár a protokoll szövegének kidolgozásában sajnos - a korábbi ígéretek ellenére - munkacsoportunk nem vehetett részt, az ORFK-val hosszú éveken át fennállt hatékony szakmai együttműködésünk nyomai meglátszódnak az utasítás szövegén. Így például a rendőrség által rendszeresített előítélet-indikátorlistát a GYEM alkotta meg még 2016-ban és ezt veszi át az utasítás. Szintén a GYEM írt a rendőrség számára adatvédelmi módszertani útmutatásokat a sértettek megfelelő kihallgatásával kapcsolatban, ami szintén megjelenik az utasítás szövegében.

Bízunk benne, hogy az első magyar gyűlölet-bűncselekmény protokoll hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon ne történjenek súlyos rasszista, homofób vagy egyéb előítélet által motivált bűncselekmények, vagy ha ilyenek előfordulnak, akkor a nyomozó hatóságok azokat felismerjék, és hatékonyan lépjenek fel az elkövetőkkel szemben.