Konferencia-meghívó: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

“Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre” címmel 2017. november 21-én Budapesten rendez tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája és a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport.  

Témáink:

“Ön valamilyen kisebbségi csoporthoz tartozónak vallja magát?” - rákérdezhet-e a rendőr a gyűlölet-bűncselekmény sértettjének vallására, szexuális irányultságára, etnikai hovatartozására?

A Porchéjéből a menekülteket segítő nőt halálosan megfenyegető férfi ügyében a rendőrség először megszüntette a nyomozást, holott számos indikátor jelezte, hogy nagy valószínűséggel  gyűlölet-bűncselekmény történt. Az ügyészség végül korrigálta a korábbi alulminősítést. Hogyan segíthetik a jogalkalmazók szervek munkáját a gyűlölet-bűncselekmények azonosítására szolgáló előítélet indikátorok?

Az Európai Emberi Jogi Bírósághoz egyre több gyűlölet-bűncselekményt érintő eset kerül, Magyarországot három jelentős ügyben is elmarasztalta a strasbourgi bíróság, azért mert a nyomozás nem volt kellően kiterjedt, a hatóságok figyelmen kívül hagyták az előítéletes motivációt. Milyen elvárások rajzolódnak ki  a bíróság ítélkezési gyakorlatában a gyűlölet-bűncselekmények emberi jogokat tiszteletben tartó kezeléséhez?

Öt évvel az eseményeket követően idén a Kúria kimondta, hogy a rendőrség megsértette a gyöngyöspatai roma lakosság egyenlő bánásmódhoz fűződő jogát, amikor nem lépett fel a településen “járőröző” szélsőséges szervezetekkel szemben. Milyen esetekben kell fellépnie a rendőrségnek az állampolgárok diszkriminációval szembeni védelme érdekében?

Öt éves a rendőrség Gyűlölet-bűncselekmény Elleni Szakvonala. Az országos hálózat jelenlegi és korábbi koordinátoraival beszélgetünk az eredményekről, tervekről. Utóbbiakhoz hozzájárulhat, hogy az ENSZ felé a magyar kormány vállalta, hogy fejleszti a szakvonalat. Milyen lépések szükségesek a szakvonal hatékonyságának javítása érdekében?

A konferenciára valamennyi jogalkalmazói hivatásrendből felkértünk előadókat, hogy ismertessék saját tapasztalataikat, vitassák meg álláspontjukat a témával kapcsolatban. A hallgatóság soraiba is várjuk a jogalkalmazókat és más szakértőket.

Részvételi szándékát kérjük, hogy előzetesen jelezze a Barath.Noemi.Emoke@uni-nke.hu e-mail címen. Amennyiben a részvétellel kapcsolatban kérdése, kérése lenne, akkor ugyanezen az e-mailen vagy a +36 30 597 55 70 telefonszámon állunk szíves rendelkezésére. Jelentkezése esetén a végleges programot továbbítani fogjuk az e-mail címére.

A konferencia a “Jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” KÖFOP-2.1.2.-VEKOP VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében valósul meg.

Kapcsolódó dokumentumok: