Közreműködünk a bűnüldöző szervek képzéseinek EU szintű alakításában

2022. január 20-án tartotta második találkozóját az EU rasszizmussal, idegengyűlölettel és az intolerancia más formáival foglalkozó magas szintű munkacsoportjának keretében létrejött Bűnüldöző szervek gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzéseivel foglalkozó munkacsoport. A résztvevők az információcserén túl megismerkedhettek a bűnüldöző szervek képzése terén bevált jó gyakorlatokkal is.

A munkacsoport azzal a céllal jött létre, hogy kialakítson egy átfogó, európai szintű, gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzési stratégiát, amely segítségével a bűnüldöző szervek és a büntető igazságszolgáltatás egyéb szervei képesek lesznek bővíteni saját kapacitásaikat, továbbá képesek lesznek megfelelően reagálni a gyűlölet-bűncselekményekre. A munkacsoportban a tagállamok legfelsőbb szintű döntéshozó szervei és a bűnüldözéssel foglalkozó szervek mellet a civil szervezetek is nagy számban képviseltetik magukat.

Az online találkozó arra fókuszált, hogy feltárja azokat a kulcsfontosságú kihívásokat amelyek a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzések nemzeti szinten történő integrálásának akadályait képezik. Ezek meghatározása mellett arra is választ kerestek a résztvevők, hogy melyek azok a kulcsfontosságú nemzeti szervek, amelyek képesek lehetnek a képzések nemzeti szinten történő beágyazásának biztosítására. A kisebb csoportokban történt eszmecsere során összegyűjtött javaslatokat a munkacsoport kijelölt tagjai fogják egységes dokumentummá alakítani a következő hónapokban.

Mivel a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzések nemzeti szinten történő megjelenése nem minden EU tagállamra jellemző, ezért a találkozó résztvevői betekintést kaphattak néhány jól működő modellbe. 

A finn Police University College kutatója, Jenita Rauta bemutatta, hogy a finn rendőrképzés során milyen kötelező és választható tantárgyak kerültek a tantervbe, amelyek részben vagy egészben foglalkoznak a gyűlölet-bűncselekményekkel. Megjegyezte azt is, hogy az ilyen tantárgyak száma a következő tanévtől tovább növekszik. A képzési rendszernek köszönhetően a finn rendőrképzésből nem kerül ki olyan rendőr, aki tanulmányai során ne foglalkozna a gyűlölet-bűncselekmények jelenségével. Felismerték azt is, hogy már a képzés során megfelelő gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ismereteket kell átadni ahhoz, hogy később megfelelő bűnügyi adatokat kaphassanak.

Az osztrák rendőrség képviseletében Gerhard Haberler bemutatott egy nemrégiben lezárult projektet, amelynek középpontjában a rendőri állomány képzésén keresztül az adatok minőségének javítása és az áldozatközpontú szemlélet bevezetése állt. Nagyban támaszkodtak a modern technikai megoldásokra: az 1-2 órás oktatás egy e-learning felületen zajlott, az adatgyűjtés hatékonyságát pedig a bűnügyi nyilvántartási rendszer technikai újításai biztosítják. Hangsúlyozta, hogy az egyszerű megoldások is hatékonyak lehetnek: a szolgálatot teljesítő rendőrök egy kártyán maguknál tartják az előítélet- indikátorok listáját, így szükség esetén azonnal fel tudják ismerni a gyűlölet-bűncselekményeket.

A képzések egy újfajta megközelítéséről számolt be Lucia Fresa, a bolognai Intercultural Center “M. Zonarelli” munkatársa. Az olasz rendvédelmi szervek tagjainak tartott képzést egy régen történt tömeggyilkosság helyszínére szervezték. Ennek oka, hogy úgy vélik, hogy a különleges helyszín elindítja a gyűlölet-bűncselekmények megértéséhez szükséges mentális folyamatokat, illetve ezzel egyszerűen be tudnak csempészni egy szokatlan elemet a képzésbe. Egy másik, szintén a rendvédelmi szerveknek tartott képzésen pedig azzal kísérleteztek, hogy a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ismereteket esettanulmányokon keresztül adják át. Erről azt állapították meg, hogy az elméleti képzéssel összehasonlítva ezt a gyakorlatias megközelítést kifejezetten érdekesnek találták a résztvevők.

A közös munka folytatódik, a munkacsoport tagjai a tervek szerint legközelebb 2022 májusában találkoznak.