Sikeres lobbizás: az előkészület nyomozása is megyei szintre került

Országos Rendőr-főkapitányság

Munkacsoportunk írásbeli véleményének hatására a Belügyminisztérium változtatott a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló rendelet tervezetén, és július óta a közösség tagja elleni erőszak  előkészülete kapcsán indult nyomozásokat is megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok végzik.

Az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével párhuzamosan új hatásköri rendeletet készített a Belügyminisztérium. Az eredeti tervekkel szemben - a korábbi szabályozásnak megfelelően - a közösség tagja elleni erőszak  előkészülete kapcsán nem a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok végeztéki volna a nyomozást, hanem a helyi rendőrség.

A rendelettervezet társadalmi vitája keretében a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport részletes írásbeli véleményt készített, amelyben kifejtettük: indokolatlan, hogy az előkészületi magatartással kapcsolatban ne a megyei főkapitányságok erre speciálisan felkészített rendőrei nyomozzanak.

A minisztérium elfogadta javaslatunkat, és a 2013. július 1-től hatályos 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 1. mellékletének 6.2. pont szerint valamennyi, a Btk. 216. § szerinti közösség tagja elleni erőszak kapcsán indult nyomozást a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok kell, hogy végezzék.