Útmutatókkal, képzési anyagokkal támogatja az EBESZ a gyűlölet-bűncselekmény áldozatok segítését

ODIHR

Gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak segítésével, a tiszteletteljes bánásmóddal, az áldozatok egyéni értékelésével és a civil szervezetek és állami szervek közötti együttműködéssel foglalkozó útmutatók, képzési anyagok és jó gyakorlatokat elemző kiadványok készültek az EBESZ egy projektjében. Az anyagok véleményezésében a GYEM is részt vett. 

Az 57 tagállamot összefogó Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) 2020-ban gyakorlati útmutatót adott ki a gyűlölet-bűncselekmény áldozatok kezeléséről a büntető igazságszolgáltatás rendszerében. Az útmutatóban foglaltak gyakorlati átültetésére az ODIHR és a német áldozatsegítő szervezet, a VBRG 2020 januárja és 2022 áprilisa között átfogó projektet indított az útmutatóban foglaltak érvényesülésének vizsgálata és az ajánlások gyakorlati megvalósítását segítő eszközök kidolgozása érdekében. 

A projekt keretében jelentés készült a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak szükségleteiről és a gyűlölet-bűncselekmények áldozatait segítő szolgáltatások európai gyakorlatáról. Kidolgoztak egy olyan eszközrendszert, amelynek segítségével beazonosíthatóak a nemzeti áldozatsegítő rendszerek hiányosságai. A gyűlölet-bűncselekmények áldozatait segítő szolgáltatásokra vonatkozó minőségi standardokat határoztak meg, és megalkottak egy-egy részletes útmutatót az áldozatokkal való tiszteletteljes és érzékeny bánásmódról és az áldozatok egyéni szükségleteinek értékeléséről.  Részletes, interaktív gyakorlatokat is tartalmazó képzési tananyagot állítottak össze a büntető igazságszolgáltatásban dolgozók számára a tiszteletteljes bánásmódról és az áldozatsegítésben dolgozók számára a gyűlölet-bűncselekmény áldozatok célzott támogatásáról. Elemzés készült a civil szervezetek és állami szervek közötti együttműködés különböző módszereiről, amelyben a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportot mint jó gyakorlat említik.

A szakmai anyagokat az ODIHR és a VBRG szakemberei dolgozták ki, de véleményezésükben egy több mint 80 szakértőből álló hálózat is részt vett, amelyben valamenyi EBESZ tagállam civil és/vagy állami képviselői bekapcsolódtak, ezzel biztosítva, hogy az elkészült anyagok az európai jog- és intézményrendszerek széles körében alkalmazhatóak lesznek. A szakértő hálózatban magyar részről a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport képviseletében a Háttér Társaság vett részt. 

A projekt keretében készült valamennyi kiadvány elérhető angol nyelven a projekt honlapján: https://www.osce.org/odihr/hate-crime-victim-support