A Munkacsoport tagszervezetei is csatlakoztak az "Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen" c. kezdeményezéshez

Ekiudoko Miriam és Tove Skarstein az eseményen

Civilek szervezetek összefogására és széles körű együttműködésére épül az „Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen” című, az Ebony Afrikai Egyesület által szervezett és a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával megvalósuló projekt, amelynek első, nyilvános rendezvénye 2015. február 25-én volt a MagNet Házban. 

A rendezvényen először Ekiudoko Miriam, az Ebony Afrikai Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd ezt követően Tove Skarstein, Norvégia Magyarországi Nagykövete tartott beszédet, amelyben hangsúlyozta a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem fontosságát, a civil szervezetek szerepét, az összefogás és együttműködés jelentőségét. Végezetül üdvözölte a kezdeményezést és támogatásáról biztosította a projektet.

Nagykövetasszony beszéde után Ekiudoko Miriam röviden bemutatta az Ebony Afrikai Egyesületet, és beszélt arról, miért érezték fontosnak, hogy elindítsa az egyesület a projektet. A rövid bevezető után Pákay Viktória részletesen ismertette a program céljait, eddig elért eredményeit, illetve a további tevékenységeket.

Dombos Tamás a Háttér Társaság és a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport képviseletében röviden ismertette a gyűlölet-bűncselekmények fogalmát, jelentőségét, a nemzetközi és hazai helyzetet.

Ekiudoko Miriam ezt követően Gyűlöletcselekmények, áldozati csoportok, indikátorok címmel tartott egy rövid előadást, amelyben először bemutatta a másokról szóló negatív információk elfogadásától a népirtásig tartó gyűlöletpiramist, majd beszélt a védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok jellemzőiről.

A szünet előtt Kirs Eszter a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa beszélt a hazai jogi környezetről és mutatta be a Büntető törvénykönyv vonatkozó passzusait.

 A szünet után Ekiudoko Miriam nagyon röviden beszélt azokról a nemzetközi szervezetekről, amelyek gyűlölet-bűncselekményekkel, áldozatsegítéssel foglalkoznak, és akikkel együtt fogunk működni a projekt során.

Dombos Tamás bemutatta a Gyűlölet-bűncselekmények elleni Munkacsoportot, amelyet jelenleg hat civil szervezet (köztük az Ebony) és három egyéni szakértő alkot. A GYEM célja elsősorban a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékonyabb állami fellépés jogszabályi és intézményi feltételeinek megteremtése; az áldozatok bátorítása a jogi eljárások megindítására; a gyűlölet-bűncselekményekkel szemben elutasító társadalmi közeg kialakítása.

Végezetül Pákay Viktória ismertette azokat az ajánlásokat, amelyek a csatlakozott szervezetek küldtek el. Minden szervezetet a csatlakozáskor arra megkért az Ebony, hogy fogalmazzanak meg öt olyan témát, ajánlást a gyűlöletcselekmények témakörén belül, amit relevánsnak tartanak arra a csoportra nézve, amelyikkel a szervezetük kapcsolatban van. Az ajánlásokat négy nagy téma köré csoportosították: Idegengyűlölet, gyűlöletcselekmények terjedése; Áldozatok, áldozatsegítés; Hatóságokkal kapcsolatos észrevételek; Együttműködés, összefogás. Ezek az ajánlások fogják képezni a következő három kerekasztal témáit.

 A program utolsó órájában a jelenlévőknek is lehetősége volt hozzászólni az elhangzottakhoz. Többen is hangsúlyozták, hogy nagyon fontosnak tartják a gyűlöletbeszéd témáját, emellett a rendvédelmi szervek megfelelő képzésének fontossága is szóba került. A rendezvényt Ekiudoko Miriam azzal zárta, reméli, ez a projekt segíthet abban, hogy valódi szolidaritás alakuljon ki a résztvevő civil szervezetek és rajtuk keresztül a különböző védett tulajdonsággal rendelkező csoportok között.

Röviden a projektről:

A 19 hónapon át tartó program célja, hogy azoknak a civil szervezeteknek adjanak segítséget, módszertani útmutatót, akik közvetlenül kapcsolatban vannak gyűlölet-bűncselekmények áldozataival, potenciális áldozataival.

A projekt a különböző kisebbségekkel, védett tulajdonsággal rendelkező csoportok tagjaival foglalkozó, illetve őket képviselő szervezetek széles körű összefogását és együttműködését kezdeményezi a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása, az áldozatok segítése érdekében.

A program során az Ebony Afrikai Egyesület kerekasztal-beszélgetéseket szervez az áldozatsegítés, a hatóságokkal való jobb együttműködés, valamint a szervezetek összefogásának lehetséges formáiról. Módszertani, szakmai anyagokat készítenek el, amelyet közel 100 civil szervezethez fognak eljuttatni. „Képzők képzése” tréninget szerveznek, ami egy országos képzési hálózat alapját adja majd.

A programhoz eddig közel 20 szervezet csatlakozott, többek között a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, a Társaság a Szabadságjogokért, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport, a Magyar LMBT Szövetség, a Háttér Társaság, az Oltalom Karitatív Egyesület.