Előadás az EU magas szintű munkacsoportjában

EU High Level Group on combating racism, xenophobia and other forms of intolerance

A bíróképzéssel kapcsolatos tapasztalatokról tartott előadást munkacsoportunk egyik tagja az EU rasszizmussal, idegengyűlölettel és az intolerancia más formáival foglalkozó magas szintű munkacsoportjának decemberi ülésén. 

Az Európai Unió 2016-ban magas szintű munkacsoportot (EU High Level Group on combating racism, xenophobia and other forms of intolerance) hozott létre a gyűlöletjelenségekkel kapcsolatos tagállami fellépés összehangolására. A tagállamok és civilszervezetek képviselőiből álló munkacsoport évente két-három alkalommal találkozik, emellett almunkacsoportok is működnek egyes témák részletesebb megvitatására. 

A magas szintű munkacsoport második találkozóját 2016. december 7-én tartották Brüsszelben. A találkozó két fő témája a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzések, és az online gyűlöletbeszéd elleni fellépéssel kapcsolatos tapasztalatok. A képzések kapcsán a Bizottság egy háttéranyagot is összeállított, amely a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzések tartalmával, módszereivel kapcsolatos kérdéseket tekinti át. 

A plenáris ülés után a délután folyamán műhelybeszélgetések keretében vitatták meg a résztvevők a rendőrség, illetve az igazságszolgáltatás (ügyészek, bírák) képzésével kapcsolatos tapasztalatokat. Ez utóbbi műhelybeszélgetés egyik felkért hozzászólója Dombos Tamás, a GYEM egyik tagszervezete, a Háttér Társaság munkatársa volt, aki a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák részére szervezett LMBTQI érzékenyítő képzések tapasztalatairól számolt be. Dombos hozzászólásában négy pontra fókuszált: a téma egyetemi alapképzésben való megjelenésének fontosságára, az érzékenyítés és a szakmai ismeretek vegyítésére, a civilek / érintettek bevonásának fontosságára, az esetfókuszú módszertanra.