Képzés bíráknak a gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépésről

Kép a képzésről

A joggyakorlatra összpontosító, interaktív, szakmai továbbképzést szerveztünk bírák számára a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony büntetőjogi fellépés tárgyában. A képzés a Magyar Igazságügyi Akadémia közreműködésével jött létre.

A vonatkozó hazai és nemzetközi http://acheterdufrance.com/ joggyakorlatról szóló, szakmai tartalmú képzésre 2017. május 16-17-én került sor. A Magyar Igazságügyi Akadémia biztosította a rendezvény helyszínét. A kétnapos képzés hallgatósága 24 gyakorló bíróból állt, akik számára a képzés programja biztosította a folyamatos interakciót és tapasztalatcserét, így a jogesetgyakorlatokat és vitákat az ő értékes hozzászólásaik tették különösen érdekessé és tanulságossá. A képzéseket dr. Kirs Eszter, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa vezette a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözésének elismert szakértőinek, dr. Varga Zoltán, a Kúria Büntető Kollégiumának bírája és dr. Horváth Péter győri fellebbviteli főügyészhelyettes moderátori közreműködésével. Dr. Pap András László, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos tanácsadója, a GYEM szakértője tartotta a képzés megnyitó előadását.

A képzés kifejezett célja volt élő viták generálása a következő témákban: a gyűlölet-bűncselekmények üldözését célzó, az európai államokban alkalmazott különböző büntetőjogi megoldások; a vonatkozó magyarországi normatív környezet és joggyakorlat; valamint az irányadó nemzetközi és európai standardok, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) fejlődő joggyakorlatára. Az esetjogi gyakorlatok megoldása során izgalmas beszélgetések zajlottak olyan kihívásokat rejtő kérdésekről, mint az előítéletre utaló indikátorok felismerése, a védett csoportok azonosítása a hazai jogszabályok és joggyakorlat tükrében, a közösség tagja elleni erőszak tényállásának identitásvédelmi vagy kisebbségvédelmi funkciójához kapcsolódó dilemma, illetve a gyűlölet-bűncselekmények hátterében meghúzódó elkövetői indítékok megítéléséből adódó szakmai kihívások. A második képzési napon zajló előadás, viták és esetjogi gyakorlatok keretében különös hangsúlyt nyertek az EJEB joggyakorlatában kirajzolódó sztenderdek: a gyors és alapos hatósági munkára, a bizonyítékok pártatlan értékelésére és a vegyes motiváció esetében is fennálló, előítéletes motiváció feltárására vonatkozó kötelezettség.

A képzések a „Európai bíróképzés a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogairól” című projekt keretein belül valósultak meg az Európai Unió támogatásával.