Gyöngyöspata, ostor

Összefoglaló

A gyöngyöspatai szélsőséges "járőrözés" idején a Betyársereg nevű szélsőséges erőszakszervezet egyik tagja fokossal megfenyegetett egy cigány nőt, aki kezében tartotta kétéves kislányát is. Közben cigány származásukra utaló sértő kifejezéseket kiabált neki. A közelben lévő rendőrséget a helyszínre hívták, de az nem indított ezalapján eljárást, csak utóbb, a sértett jogi képviselővel tett írásbeli feljelentése alapján. Az eljárás során számos szabálytalanság történt. A cselekményt zaklatásnak minősítették, majd azon az alapon szüntették meg a nyomozást (amely ismert elkövető ellen zajlott), hogy nem volt bizonyítható, hogy a cselekmény a sértett ellen irányult. A sértett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely 2016. április 12-i ítéltében megállapította, hogy a nyomozás során történt mulasztásokkal a magyar hatóságok megsértették a magánélet védelméhez fűződő jogát, és nemvagyoni kártérítést is megítélt számára.

1. Alapadatok
Időpont: 
2011-03-10
Helyszín: 
Gyöngyöspata
Rövid leírás: 

A sértett fiatalasszony egy másik cigányok lakta ház udvarán tartózkodott két éves kislányával, plusz 5-6 másik asszonnyal. Az utcán elhaladó 3 férfi és egy nő közül – a Betyársereg nevű szélsőséges szervezet öltözékében voltak – az egyikük minden előzmény nélkül rájuk ordított, hogy mit hangoskodnak, rohadt patkányok, takarodjanak be. A sértett megkérdezte, hogy mi a baj azzal, hogy kinn ülnek a kertben. A pasas odarohant a kapuhoz – két lépésnyi távolságra – elővett egy fokost és egy  ostort, és kiabált: „Te büdös retkes cigány, a kurva anyádat. Megöllek!” A vele lévő nő lefogta és elrángatta, de többször visszarohant és azt üvöltötte, hogy „Rohadt cigányok, a véretekből fogom felépíteni az új házamat ide a cigánysorra!”/”Véretekkel fogom kifesteni az új házamat!” Tovább veszekedtek, majd nyomatékot adva szavainak a férfi baltájával a sértett felé suhintott. Elkövetés körülményei: abban az időben került sor a cselekményre, amikor Gyöngyöspatán a nyíltan szélsőjobboldali, cigányellenes Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tagjai, magukat polgárőrnek kiadva egyenruhában a helyi roma lakosságot megfélemlítő tevékenységet folytattak heteken keresztül. 

Információ forrása: 
Sértett nyilatkozott kamerába, utóbb jogi képviseletet nyújtott a TASZ
Szervezet: 
TASZ
2. Áldozat(ok)
Alapadatok: 
Gyöngyöspatai roma fiatalasszony és gyermeke
Védett csoport: 
roma
Hatás: 

Az egyedi eset is, és maga a hetekig tartó szélsőséges megfélemlítés rendkívüli módon traumatizálta a sértettet, családját és az egész gyöngyöspatai roma közösséget.

3. Elkövető(k)
Alapadatok: 
Férfi, fiatal/középkorú
További jellemzők: 
Tetovált, kopasz, szélsőséges csoport (Betyársereg) tagja, az interneten büszkéledett azzal, hogy elment rendet tenni Gyöngyöspatára a cigánysorra egy karikás ostorral
Kapcsolat az áldozattal: 
Nem ismerték egymást
4. Hatósági eljárás
Eljárási szakasz: 
Nyomozati szak
Minősítés: nyomozati szak: 
Korábbi Btk 176/A.§ zaklatás
Eljárás leírása: 

Nem voltak épp ott a rendőrök a cselekmény helyszínén, de a közelben voltak. Mivel ekkor zajlottak a szélsőséges járőrözések, valójában elvárható lett volna, hogy folyamatosan legyen rendőr a cigánysoron.

A sértett és vele lévők hívták a közelben lévő rendőröket, elmondták nekik, mi történt, de nem indult hivatalból eljárás. A sértett a TASZ ügyvédje útján írásban is tett feljelentést.

A cselekményt a rendőrség zaklatásnak minősítette, pedig a cselekmény alapján nyomozhattak volna 174/B.§ (bántalmazás kísérlete ill. kényszerítés) miatt is.

A sértetti képviselő észrevétele alapján az ügyészség azt a tájékoztatást adta, hogy a rasszista motiváció gyanúja fennáll, ugyanakkor a cselekmény legfeljebb a közösség tagja elleni erőszak garázda alakzatának kimerítésére lenne alkalmas, amely tényállás azonban még nem volt hatályban a cselekmény elkövetésekor.

A  nyomozást később megszüntették arra hivatkozással,  hogy bűncselekmény nem valósult meg, a zaklatás pedig nem volt bizonyítható. Az ügyészség a panaszunkat azzal az indokolással utasította el, hogy a sértetten kívüli tanúk nem támasztották alá, hogy a sértett ellen irányult volna az elkövető cselekménye. Kérdés, hogy akkor vajon miért nem minősítették legalább garázdaságnak a cselekményt, miközben megvolt a gyanúsított.

A TASZ ügyvédje a sértett képviseletében a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordult, ahol 2016. április 12-én született ítélet (R.B. v. Hungary), amely megállapította, hogy a magyar hatóságok megsértették a sértett magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogát azzal, hogy a cselekmény rasszista indítékát nem vették figyelembe. Az Európai Emberi Jogi Bíróság nemvagyoni kártérítést is megítélet a sértettnek. 

Nyilvános válasz: 

Nem volt

6. Értékelés
Értékelés: 
Helyszíni rendőrségi intézkedés elmulasztása
Eljárás hivatalból megindításának elmulasztása
Alulminősítés: motiváció figyelmen kívül hagyása
Utolsó minősítés: 
helytelen