Bicske

Összefoglaló

2013 októberében egy fekete bőrű afrikai férfit több személy lakóhelyéhez közel a bicskei pályaudvaron súlyosan bántalmazott. A cselekmény alatt “Black man go back to Africa, here is Hungary, it’s not Africa.” mondatokat mondtak az elkövetők. Két férfi ellen indult nyomozás, amelyben hiányosságok mutatkoztak. Az elsődleges minősítés garázdaság volt, amelyet később közösség tagja elleni erőszakra módosítottak. Az ügyészség is gyűlölet-bűncselekmény miatt emelt vádat.

1. Alapadatok
Időpont: 
2013-10-27
Helyszín: 
Bicske
Rövid leírás: 

A bicskei menekülttáborban lakó sértett Budapestre indult kora reggel. Útban a vasútállomás felé a parkban két padon ülő férfi azt mondta neki angolul: “Black man go back to Africa, here is Hungary, it’s not Africa.” Ezt követően az egyik férfi felállt a padról, és tenyérrel erősen megütötte az arcát. Ahogy védekezésképpen felemelte a kezét az áldozat, a támadó az alkarját kezdte el ütni. Próbált az áldozat elmenekülni, de a két támadó nem engedte. Visszament a tábor felé, de amikor látta, hogy már nem követik, elindult ismét az állomás felé. Magához vett egy botot, hogyha később mégis feltűnnének, tudjon védekezni, de végül nem használta. A két támadó ismét feltűnt, ahogy közeledtek, egy kést látott az egyik kezében, így futásnak eredt. Egy idő után azonban feltűnt egy autó, amiben többen, nem csak a támadók ültek. A két támadó kiszállt az autóból, utolérték, és egy botszerű tárggyal kezdték el ütlegelni. Ezután az állomásra rohant. A támadók utolérték, és az egyikük ismét ütni kezdte a bottal többek között a fején. Ezután a vasúti sínekre tették, egy ideig ott is ütlegelték a fejét, végül felemelték a sínekről, és a peronra fektették. Valaki kihívta a mentőket és a rendőrséget.

Információ forrása: 
Jogi képviselet (Magyar Helsinki Bizottság)
Szervezet: 
Helsinki
2. Áldozat(ok)
Alapadatok: 
Elefántcsontparti menekült
Védett csoport: 
külföldi
egyéb
Hatás: 

Az áldozat fején, arcán, karján, kezén és gerincén szenvedett el fizikai sérüléseket, valamint halláskárosodás érte. Az elkövetés helyszíne közelében, az érintett településen menekülttábor található. A támadás komoly félelmet válthatott ki a tábor többi lakójában is.

3. Elkövető(k)
Alapadatok: 
2 férfi
4. Hatósági eljárás
Eljárási szakasz: 
Nyomozati szak
Minősítés: nyomozati szak: 
Btk 339. § (1) (2d) - felfegyverkezve elkövetett garázdaság, panasz alapján Btk. 216. § (1) bekezdés - közösség tagja elleni erőszak
Eljárás leírása: 

Az áldozatot a támadás napjának estéjén kihallgatták a helyi rendőrkapitányságon angol tolmácsolással, holott jelezte, hogy angolul nem tud jól. Nem volt felismerésre bemutatás, de látta a rendőrség várójában a két támadót, és azt is, hogy elengedték őket.

Másnap újra kihallgatták a bicskei rendőrkapitányságon, ismét angol nyelvű tolmácsolás mellett.

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult nyomozás. 

Az áldozat képviselője 2013. nov. 6-án indítványozta a büntetőeljárás áttételét a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságra, minthogy a megyei szint rendelkezik hatáskörrel a közösség tagja elleni erőszak bűncselekménye vonatkozásában, melynek minősített esete (felfegyverkezve) kellett, legyen a megalapozott gyanú tárgya, nem pusztán garázdaság, melyre a rendőrség nyomozati tevékenysége irányult. Ezen kívül az áldozat képviselője indítványozta a térfigyelő kamerák felvételeinek, mint bizonyítékok beszerzését és orvosszakértő kirendelését.

A Bicskei Rendőrkapitányság az indítványt elutasította 2013. nov. 18-i határozatában, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság pedig a Gárdonyi Rendőrkapitányságot jelölte ki eljáró hatóságnak - kizárás alapján - fenntartva a cselekmény minősítését felfegyverkezve elkövetett garázdaság eseteként.

Az áldozat képviselője panaszt terjesztett elő a Bicskei Járási Ügyészségen a rendőrségi határozattal szemben 2013. nov. 20-án, fenntartva az ügy áthelyezésének és átminősítésének szükségességét.

2013. dec. 6-án a Bicskei Járási Ügyészség mellőzte a panasz elbírálását arra hivatkozva, hogy a jogi minősítés kérdése nem érinti közvetlenül a sértett jogát vagy jogos érdekét, mely alapján a képviselője panasszal élhetne.

A későbbiekben 2013 decemberében civil szervezetek kezdeményezésére az ORFK utasítása nyomán az ügy átkerült a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságra, amely már közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt folytatja a nyomozást.

A nyomozás során a sértett fényképről történő felismerésre bemutatáskor 2 elkövetőt (az egyiket teljes bizonyossággal) felismerte. 

2014. október 3-án A Bicskei Járási Ügyészség felfegyverkezve, bántalmazással elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt 2 személy ellen vádat emelt. A bírósági tárgyalása 2015. májusig nem tűzték ki. 

Nyilvános válasz: 

-

6. Értékelés
Értékelés: 
Alulminősítés: motiváció figyelmen kívül hagyása
Nem megfelelő nyomozóhatóság
Egyéb eljárási hiba
Utolsó minősítés: 
helyes