Ügyvédképzés a gyűlölet-bűncselekményekről

A két ügyvédképzésen 2016. január 22-én és március 4-én Budapesten vettek részt az érdeklődő ügyvédek. Az ügyvédi kamarák közreműködésével terjesztett felhívások nyomán két 10-15 fős csoport formálódott, ami intenzív beszélgetésekre, parázs vitákra nyújtott lehetőséget, a résztvevők megoszthatták egymással a mindennapi munkájukban szerzett tapasztalatokat. A képzéseket dr. Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programjának vezetője és dr. Fazekas Tamás, a szervezet ügyvédje vezette.

A programvezető személyes benyomásait így foglalta össze: „Mindig kihívás ügyvédeknek képzést tartani. Nem könnyű felkelteni és fenntartani az érdeklődést olyan szakmabeliek számára, akik akár évtizedek óta büntetőjogi területen dolgoznak. A képzésen a gyakorlati útmutatót a strasbourgi kérelmek benyújtása kapcsán, másrészt a valós ügyek alapján készített esetjogi gyakorlatokat fogadták a résztvevők a legnagyobb érdeklődéssel és élvezettel. A nemzetközi elvek sikeres megismertetését mi sem bizonyítja jobban, hogy több ügyet szinte szó szerint úgy oldottak meg a jelenlévők, ahogy az ügyet a valóságban az Emberi Jogok Európai Bírósága eldöntötte.”

A képzéseken a gyűlölet-bűncselekmények üldözését célzó, az európai államokban alkalmazott különböző büntetőjogi megoldások, a vonatkozó magyarországi normatív környezet és joggyakorlat, valamint az irányadó nemzetközi és európai standardok témáján kívül beszélgettünk a sértetti képviselők mindennapi munkájában adódó nehézségekről. Ahogy dr. Tóth Balázs fenti szavai tükrözik, különös hangsúlyt nyert az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlata, a joghatóságával kapcsolatos általános és a bírósághoz benyújtandó kérelmek elkészítésével kapcsolatos praktikus tudnivalók. Az esetjogi gyakorlatok során a résztvevők nemcsak a sértetti képviselői szerepben prezentálták a kiscsoportos felkészülésük eredményeit, fel kellett venniük a vád és a védelem perspektíváját is, melynek nyomán több szempontból vetődött fény a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözésével kapcsolatos koncepcionális problémákra és lehetséges érvelési stratégiákra.

A képzéseken használt segédanyagok megtalálhatóak a Magyar Helsinki Bizottság honlapján.

A képzések a „Gyakorlati szakemberek kapacitásfejlesztése gyakorlatorientált képzéssel a rasszista, homofób és egyéb gyűlölet-bűncselekmények üldözése érdekében” című projekt keretein belül valósultak meg az Európai Unió támogatásával.