Konyár

Összefoglaló

Futball szurkolók egy csoportja fenyegetően lépett fel a konyári iskola roma származású diákjaival szemben, éneklés és skandálás mellett romaellenes kifejezéseket kiáltoztak (pl. „büdös cigányok, „nemsokára visszajövünk”), mutogattak (pl. nyak elvágására utaló mozdulat) és náci karlendítést végeztek. A rendőrség végül megszüntette a nyomozását, arra való hivatkozással, hogy nem történt bűncselekmény.

1. Alapadatok
Időpont: 
2013-09-05
Helyszín: 
Konyár
Rövid leírás: 

2013. szeptember 5-én a Románia-Magyarország futballmeccsre utazó szurkolók egy csoportja Konyáron megszakították utazásukat, ennek során fenyegetően léptek fel a helyi iskola roma származású diákjaival szemben. Információink szerint legalább tíz személy szállt le az autóbuszról, ezt követően pedig énekelni, skandálni kezdtek. A Himnusz, a Székely himnusz eléneklése, valamint a Ria-ria-Hungária rigmus skandálása mellett a szurkolók romaellenes kifejezéseket is kiáltoztak (pl. „büdös cigányok, „nemsokára visszajövünk”), mutogattak (pl. nyak elvágására utaló mozdulat) és náci karlendítést végeztek. 

Mindezen megbotránkoztató és megfélemlítő eseményeket az iskola udvarán tartózkodó diákok és tanárok is észlelték, utóbbiak a gyerekeket beterelték az iskola épületébe.

Az incidensnek a kiérkező rendőrök vetettek véget, akik végül felvezetéssel kikísérték a szurkolók buszát.

Információ forrása: 
Média, beszélgetés az érintettekkel
Szervezet: 
NEKI
2. Áldozat(ok)
Alapadatok: 
nagyszámú pontosan be nem határolható, férfi és nő, minden korosztály
Védett csoport: 
roma
Hatás: 

A cselekményeket észlelők számára megbotránkoztató és megfélemlítő volt.

3. Elkövető(k)
Alapadatok: 
10-15 fő
További jellemzők: 
futball szurkolók, szélsőséges nézeteket valló személyek
4. Hatósági eljárás
Eljárási szakasz: 
Nyomozás megszüntetve: nem bűncselekmény
Nyilvános válasz: 

Jogvédő szervezetek (Amnesty International Magyarország, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány, Európai Roma Jogok Központja, Háttér Társaság, Társaság a Szabadságjogokért) közös levélben fordultak a belügyminiszterhez, az országos rendőr-főkapitányhoz és az illetékes megyei rendőr-főkapitányhoz, mert a rendőrség a szeptember 5-i konyári incidens kapcsán – nyomozás lefolytatása nélkül – sietve tette közzé, hogy sem szabálysértés, sem bűncselekmény nem történt.
Levelükben a szervezetek aggodalmunkat fejezték ki amiatt, hogy a rendőrség nem indított hivatalból eljárást, holott felmerült a gyanú, hogy a buszról leszálló drukkerek garázda gyűlölet-bűncselekményt (Btk. 216.§ (1)) követtek el. Ezt követően a rendőrség két közleményt is kiadott. Mindkettőben azzal vádolta a nyilvánosság előtt megszólaló szemtanúkat, továbbá az emberi jogi szervezeteket, hogy a tényleges történések eltorzításában érdekeltek. Továbbá egy homályos térfigyelő kamera felvételre hivatkozva kimondta, hogy a rendőrség a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet. Minderre a civil szervezetek közleményben reagáltak, amiben kifejtették, hogy a kamerafelvétel nem hogy nem cáfolja, hanem alátámasztja a gyűlölet-bűncselekmény gyanúját, és kérték a rendőrséget, hogy nyomozzon.
Szeptember 24-én tájékoztatta a szervezeteket arról, hogy – bár álláspontja szerint a rendőrség nem sértett jogszabályt azzal, hogy a helyszínen, hivatalból nem indított eljárást – a nyomozás a feljelentések folytán folyamatban van.
A szervezetek üdvözölték, hogy a rendőrség, bár nem hivatalból, hanem a feljelentések alapján, de kivizsgálja a történteket. Azt is nyugtázták, hogy szemben az ORFK Kommunikációs Szolgálatának korábbi nyilatkozataival, az országos rendőr-főkapitány kulturált hangnemű választ küldött, tehát remélhetőleg partnernek tekinti ezen a jogvédő szervezeteket.

 

6. Értékelés
Értékelés: 
Helyszíni rendőrségi intézkedés elmulasztása
Eljárás hivatalból megindításának elmulasztása
Alulminősítés: nem bűncselekmény
Félrevezető nyilvános kommunikáció
Utolsó minősítés: 
helytelen
Egyéb megjegyzések: 

Az eseményekkor kiérkező rendőrök jelentése alapján a rendőrség nem indított semmilyen eljárást. A NEKI és mások feljelentésére, valamint civil szervezetek sajtónyilatkozatát követően mégis eljárást indított a rendőrség (Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztály), azonban ennek eredménye az lett, hogy a feljelentést elutasították azzal az indokolással, hogy a cselekmények nem valósítottak meg bűncselekményt. A NEKI ezen döntéssel szemben panasszal élt. A panaszt elbíráló Berettyóújfalui Járási Ügyészség határozatában elutasította a panaszt arra való hivatkozással, hogy a NEKI-nek nem volt jogosultsága panaszt előterjeszteni. Az Ügyészség azonban a sérelmezett határozatot hivatalból hatályon kívül helyezte és a nyomozást elrendelte. A nyomozást lefolytató rendőrség (Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Vizsgálati Osztály) közösség tagja elleni erőszak miatt megindított nyomozást később megszüntette azzal az indokolással, hogy a cselekmény nem bűncselekmény.