Baseball ütő

Összefoglaló

Az áldozatok egy buliból tartottak hazafelé hajnali 3 órakor, amikor egyikőjük cigarettáért betért egy dohányboltba. A két másik áldozat csókolózni kezdett a bolt előtt. Egy közeli éjjelnappali boltból két férfi jött elő, és zaklatni kezdte a fiatalokat: "Buzik! Ne itt buziskodjatok! Húzzatok el innen!” Amikor a fiúk nem hagyták abba a csókolózást, az egyikőjük bement a boltba és egy baseball-ütőt hozott elő, amellyel fenyegető mozdulatokat tett. A fiúk hívták a rendőrséget, akik jókora késéssel érkeztek a helyszínre. Miután a sértettek ragaszkodtak hozzá, hogy a rendőrség az elkövető ellen eljárást indítson, a rendőrök közölték vele, hogy maradjon nyugton, mert őket is be lehetne vinni, amiért közszeméremsértően viselkedtek. Másnap az áldozat elment a rendőrségre feljelentést tenni, de közölték vele, hogy nincs rá szükség, mert a nyomozás minden bizonnyal már folyamatban van. Miután az egyik sértett a sajtóhoz fordult, az ORFK Kommunikációs Szolgálata sajtóközleményt adott ki, amelyben hazugsággal vádolta a sértettet. A nyomozás valóban megindult közösség tagja elleni erőszak miatt, ám két sértett külföldi tartózkodása miatt az még mindig folyamatban van. A Független Rendészeti Panasztestület megállapította, hogy a rendőrség eljárása sértette a panaszos tisztességes eljáráshoz és tisztességes tájékoztatáshoz fűződő jogát, valamint az egyenlő bánásmódot. Az ORFK ez utóbbit nem ismerte el. Az FRP eljárását követően a sértett az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is fordult, ez azonban arra hivatkozva utasította el a panaszt, hogy az ORFK már határozott a kérdésben. Az EBH határozatának bírósági felülvizsgálata folyamatban van. 

1. Alapadatok
Időpont: 
2013-08-14
Helyszín: 
József krt, Budapest
Rövid leírás: 

Az áldozatok egy buliból tartottak hazafelé hajnali 3 órakor, amikor egyikőjük cigarettáért betért egy dohányboltba. A két másik áldozat csókolózni kezdett a bolt előtt. Egy közeli éjjelnappali boltból két férfi jött elő, és zaklatni kezdte a fiatalokat: "Buzik! Ne itt buziskodjatok! Húzzatok el innen!” Amikor a fiúk nem hagyták abba a csókolózást, az egyikőjük bement a boltba és egy baseball-ütőt hozott elő, amellyel fenyegető mozdulatokat tett. A fiúk hívták a rendőrséget. 

Információ forrása: 
Jogi képviselet (Háttér Társaság)
Szervezet: 
Háttér
2. Áldozat(ok)
Alapadatok: 
három fiatal férfi
Védett csoport: 
LMBT
3. Elkövető(k)
Alapadatok: 
két férfi
4. Hatósági eljárás
Eljárási szakasz: 
Jogerős bírósági döntéssel lezárva
Minősítés: nyomozati szak: 
Btk. 216. §
Minősítés: vádirat: 
Btk. 216. §
Minősítés: elsőfokú ítélet: 
Btk. 216. §
Eljárás leírása: 

A rendőrég több mint fél órával később ért a helyszínre. A fiúk ragaszkodtak hozzá, hogy a rendőrség az elkövető ellen eljárást indítson, de a rendőrök közölték vele, hogy maradjon nyugton, mert őket is be lehetne vinni, amiért közszeméremsértően viselkedtek. A rendőrök közölték, ha feljelentést kívánnak tenni, azt a rendőrörsön tudják megtenni. A rendőrök bementek ugyan a boltba, de nem kutatták azt át alaposan a baseball ütő fellelése érdekében. Amikor másnap az áldozat elment a rendőrségre feljelentést tenni, közölték vele, hogy nincs rá szükség, mert a nyomozás minden bizonnyal már folyamatban van.

Az egyik áldozat több médiának is elküldte a történetét, amelyek részletesen beszámoltak az esetről. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata sajtóközleményt adott ki, amelyben azt állították, az áldozat nem mondott igazat arról, mennyi időbe telt a rendőrségnek a helyszínre érkeznie (valójában a hívás és a rendőrség helyszínre érkezési között eltelt idő jól dokumentált), és hogy nem történt bűncselekmény (miközben a helyi rendőrkapitányság eközben arról értesített az ügyfelet, hogy folyamatban van az eljárás annak megállapítására, hogy történt-e bűncselekmény.) A rendőrség később kihallgatta az áldozatot, a nyomozás folyamatban van. Az áldozat többször is kérte, hogy korrigálják a sajtóközleményt, de a rendőrségtől semmilyen válasz nem érkezett. 

2019. novemberében ítélet született a két férfira támadó személyek ellen. Közösség tagja elleni erőszak bűntettének elkövetésében bűnösnek találta és elsőfokon két-két év próbára bocsátotta a Pesti Központi Kerületi Bíróság. 

 

Nyilvános válasz: 

Az esetről a média széles körben tudósított. Egy országgyűlési képviselő írásbeli kérdést tett fel a belügyminiszternek a problémás rendőrségi fellépés kapcsán. 2013. augusztus 18-án kb. száz fő részvételével tüntetést tartottak a kerületi rendőrkapitányság előtt. Az áldozat több médiának is elküldte a történetét, amelyek részletesen beszámoltak az esetről. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata sajtóközleményt adott ki, amelyben azt állították, az áldozat nem mondott igazat arról, mennyi időbe telt a rendőrségnek a helyszínre érkeznie (valójában a hívás és a rendőrség helyszínre érkezési között eltelt idő jól dokumentált), és hogy nem történt bűncselekmény (miközben a helyi rendőrkapitányság eközben arról értesített az ügyfelet, hogy folyamatban van az eljárás annak megállapítására, hogy történt-e bűncselekmény.)

5. Panaszeljárás
Fórum: 
Független Rendészeti Panasztestület
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Országos Rendőr-főkapitányság
Panaszeljárás: 

Független Rendészeti Panasztestület: A Független Rendészeti Panasztestület 2014 júniusában hozott határozatában megállapított: a rendőri fellépés a panaszos alapjogait súlyosan korlátozta. A késedelmes helyszínre érkezése sértette a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő jogát, a közszeméremsértésre hivatkozás sértette a panaszos tisztességes tájékoztatáshoz fűződő jogát, a rendőrök fellépése részrehajró volt, amely sértette az egyenlő bánásmódot. Az ORFK a 

Egyenlő Bánásmód Hatóság: A sértett a FRP állásfoglalásának birtokában az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is fordult, annak megállapítását kérve, hogy a BRFK a helyszíni fellépéssel közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg, ill. hogy ebben az ORFK mulasztása is közrejátszott, mivel nincsenek megfelelő képzések és iránymutatások a rendőrségnél az LMBT emberek vonatkozásában. Az EBH a panaszt elutasította, arra hivatkozva, hogy annak elbírálására nincs határköre, mivel az ORFK előtt már folyt azonos tárgyban egy eljárás, a mulasztás pedig nem állapítható meg, ha maga az alapeset sem volt diszkriminatív.

Kimenet: 
helyt adtak
elutasították
folyamatban
6. Értékelés
Értékelés: 
Helyszíni rendőrségi intézkedés elmulasztása
Elmulasztott nyomozati cselekmények
Félrevezető nyilvános kommunikáció
Utolsó minősítés: 
helyes