Szakmai anyagok

1. Kiadványok

Előítélet-indikátorok - lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismeréséhez és megítéléséhez

Előítélet-indikátorok példákkal  - gyakorlati példákkal kiegészített lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismeréséhez és megítéléséhez

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a gyűlölet-bűncselekmények kapcsán folytatott büntetőeljárások tárgyában

Tájékoztató bűncselekmények áldozatainak az előítéletes motivációval elkövetett eseteket jellemző körülményekről és tényekről

Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete (IACP): A gyűlölet-bűncselekmények kezelése: rendőri irányelvek a nyomozáshoz és a megelőzéshez (magyar fordítás). 

Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tapasztalatai. 

Law enforcement problems in hate crime procedures. The experiences of the Working Group Against Hate Crimes in Hungary

2. Képzési segédletek, tanulmányok, előadások

Pap András László: Gyűlölet-bűncselekmények a magyar jogrendszerben. (elhangzott: 2016. május 13-án, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Igazságügyi Akadémia, az Európai Biztonsági- és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és Európa Tanács HELP Programja által bíróknak és ügyészeknek szervezett képzésen)

Magyar Helsinki Bizottság: Képzési segédanyag - Nemzetközi és európai sztenderdek a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözése kapcsán. 2016. február

Dombos Tamás: Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. (elhangzott: a Kormány Emberi Jogi Kerekasztal 2015. február 13-i ülésén)

Kirs Eszter: Jogegységesítés az Európai Unióban a gyűlölet-bűncselekmények megtorlása kapcsán. In.: Angyal Zoltán (szerk.) Decem anni in Europea Unione II. - Európai és nemzetközi jogi tanulmányok (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.)

Dombos Tamás - Pap András László: Using research results in training and education. (elhangzott: CEPOL mesterképzés, 2015. október 13.) 

A Társaság a Szabadságjogokért álláspontja a gyűlölet-bűncselekmények szabályozásáról (2015. május 7.)

Ivány Borbála, Udvari Márton: Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért.  (elhangzott: az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület és az Országos Rendőr-főkapitányság Sokszínű Rendvédelem projekt 2014. november 19-i konferenciáján)

Dinók Henriett: A gyűlölet-bűncselekmények – dogmatika és joggyakorlat. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Udvari Márton: Hova tűnnek a gyűlölet-bűncselekmények? Jogalkalmazási anomáliák, rendőrségi és ügyészségi ügykezelés. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Jovánovics Eszter: Gyűlölet vagy előítélet? Szavak vagy tettek? Definíciós kérdések, elhatárolások. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Uszkiewicz Erik: Mit (nem) mutatnak a számok? Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Átol Dorottya, Dombos Tamás, Jovánovics Eszter, M. Tóth Balázs, Pap András László, Udvari Márton: Közösség tagja elleni erőszak - Alternatív kommentár. Fundamentum 2013/4. Budapest

Dinók Henriett Éva: A gyűlöletbűncselekmények, különösen a közösség tagja elleni erőszak kapcsán felmerülő jogalkalmazási nehézségek. Fundamentum 2013/4. Budapest

Uszkiewicz Erik: Rendőri segítséggel? Hatással van-e a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati munkára a rendőrségi diszkrimináció? Fundamentum 2013/4. Budapest

Jovánovics Eszter, Pap András László: Kollektív bűnösség a XXI. század Magyarországán: magyarellenesség vádja cigányokkal szemben két emblematikus perben. Fundamentum 2013/4. Budapest

Dombos Tamás: Hate crimes in Hungary: Legal Framework, statistical data and victim groups.(elhangzott: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar COMPHEE képzésén, 2013. március 14-én)

Dombos Tamás: Gyűlölet-bűncselekmények Magyarországon: Jogi szabályozás, statisztikai adatok, sértetti csoportok. (elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottsága 2013. március 8-i ülésén)

Dinók Henriett: A rendőrségi szervezetváltozások szerepe, a nyomozás hatékonysága.(elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottsága 2013. március 8-i ülésén)

Balogh Lídia - Dinók Henriett - Pap András László: A jog által láthatatlan? A gyűlölet-bűncselekmények szabályozási kérdései és gyakorlati problémái. Fundamentum 2012/4. Budapest

Ivány Borbála: Minősíthetetlen szigorúság. Szuverén, 2012. július 27. Budapest

 

3. Jogszabályok véleményezése

Új Büntető Törvénykönyv (2012)

Az új Büntető törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseinek kialakítása során figyelembe veendő szempontok. 2012. február 22. PDF (218 KB)

Javaslatok az új Büntető Törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozására. 2012. március 6. PDF (232 KB)

Rövidített javaslatok az új Büntető Törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozására (parlamenti vita). 2012. május 3. PDF (315 KB)

Új hatásköri rendelet (2013)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló rendelet tervezetéről. 2013. június 5. PDF (108 KB)

Új büntetőeljárási kódex (2015-2017)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport javaslatai a gyűlölet-bűncselekmény áldozatok szükségleteinek fokozottabb figyelembe vételére az új büntetőeljárási kódexben. 2015. június 1. PDF (176 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a büntetőeljárási törvény társadalmi vitára bocsátott tervezetéről. 2016. szeptember 16. PDF (131 KB) 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslatról. 2017. március 6. PDF (113 KB)

4. ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálatára (UPR) benyújtott dokumentumok

A GYEM árnyékjelentése a ENSZ számára a gyűlölet-bűncselekmények magyarországi helyzetéről (beadva: 2016. szeptember 21.) PDF (247 KB)

A GYEM véleménye a nemzeti jelentés tervezetéről (2016. december 17.) PDF (87 KB)