Szakmai anyagok

1. Kiadványok

Útmutató - a gyűlölet-bűncselekmények sértettjének és tanújának kihallgatásokhoz és a hatóság a sértettel kapcsolatos észlelésének jegyzőkönyvezéséhez, különös tekintettel az adatvédelmi kérdésekre

Előítélet-indikátorok - lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismeréséhez és megítéléséhez

Előítélet-indikátorok példákkal  - gyakorlati példákkal kiegészített lista a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismeréséhez és megítéléséhez

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a gyűlölet-bűncselekmények kapcsán folytatott büntetőeljárások tárgyában

Tájékoztató bűncselekmények áldozatainak az előítéletes motivációval elkövetett eseteket jellemző körülményekről és tényekről

Rendőri Vezetők Nemzetközi Szervezete (IACP): A gyűlölet-bűncselekmények kezelése: rendőri irányelvek a nyomozáshoz és a megelőzéshez (magyar fordítás). 

Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tapasztalatai. 

Law enforcement problems in hate crime procedures. The experiences of the Working Group Against Hate Crimes in Hungary

2. Képzési segédletek, tanulmányok, előadások

Jovánovics Eszter: A Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria közösség tagja elleni erőszak bűntettét megállapító ítéletei. JEMA 2017/1-2. Budapest

Kirs Eszter: Standards set by the European Court of Human Rights on the Prosecution of Hate Crimes (elhangzott: Fundamental Human Rights in practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection and victims of racial violence, Athén, 2018. január 17.) 

Dombos Tamás: Adatvédelmi kérdések a gyűlölet-bűncselekmények tanúinak kihallgatásakor. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Szontagh Veronika: Mik az előítélet indikátorai? (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Kirs Eszter: A gyűlölet-bűncselekmények nyomozásának jellemzői hibái a strasbourgi sztenderdek alapján. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Jovánovics Eszter: A rendőrség alapjogvédelmi kötelezettsége gyűlöletincidensek esetén - "Gyöngyöspata-per" ítélete. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Demeter Áron: ENSZ UPR ajánlások és a szakvonal fejlesztése. (elhangzott: Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre konferencia, 2017. november 21.)

Pap András László: Jogalkalmazási fejlemények (és adalékok) a zaklatás tárgykörében. JTIblog, 2017. június 11.

Kirs Eszter, Pap András László: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a gyűlölet-bűncselekmények esetén folytatott nyomozásról. JEMA 2016/3. Budapest 

Pap András László: Gyűlölet-bűncselekmények a magyar jogrendszerben. (elhangzott: 2016. május 13-án, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Igazságügyi Akadémia, az Európai Biztonsági- és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és Európa Tanács HELP Programja által bíróknak és ügyészeknek szervezett képzésen)

Magyar Helsinki Bizottság: Képzési segédanyag - Nemzetközi és európai sztenderdek a gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözése kapcsán. 2016. február

Dombos Tamás: Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. (elhangzott: a Kormány Emberi Jogi Kerekasztal 2015. február 13-i ülésén)

Kirs Eszter: Jogegységesítés az Európai Unióban a gyűlölet-bűncselekmények megtorlása kapcsán. In.: Angyal Zoltán (szerk.) Decem anni in Europea Unione II. - Európai és nemzetközi jogi tanulmányok (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015.)

Dombos Tamás, Pap András László: Using research results in training and education. (elhangzott: CEPOL mesterképzés, 2015. október 13.) 

A Társaság a Szabadságjogokért álláspontja a gyűlölet-bűncselekmények szabályozásáról (2015. május 7.)

Ivány Borbála, Udvari Márton: Küzdelem a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorításáért.  (elhangzott: az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület és az Országos Rendőr-főkapitányság Sokszínű Rendvédelem projekt 2014. november 19-i konferenciáján)

Dinók Henriett: A gyűlölet-bűncselekmények – dogmatika és joggyakorlat. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Udvari Márton: Hova tűnnek a gyűlölet-bűncselekmények? Jogalkalmazási anomáliák, rendőrségi és ügyészségi ügykezelés. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Jovánovics Eszter: Gyűlölet vagy előítélet? Szavak vagy tettek? Definíciós kérdések, elhatárolások. Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Uszkiewicz Erik: Mit (nem) mutatnak a számok? Belügyi Szemle 2013/12. Budapest

Átol Dorottya, Dombos Tamás, Jovánovics Eszter, M. Tóth Balázs, Pap András László, Udvari Márton: Közösség tagja elleni erőszak - Alternatív kommentár. Fundamentum 2013/4. Budapest

Dinók Henriett Éva: A gyűlöletbűncselekmények, különösen a közösség tagja elleni erőszak kapcsán felmerülő jogalkalmazási nehézségek. Fundamentum 2013/4. Budapest

Uszkiewicz Erik: Rendőri segítséggel? Hatással van-e a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati munkára a rendőrségi diszkrimináció? Fundamentum 2013/4. Budapest

Jovánovics Eszter, Pap András László: Kollektív bűnösség a XXI. század Magyarországán: magyarellenesség vádja cigányokkal szemben két emblematikus perben. Fundamentum 2013/4. Budapest

Dombos Tamás: Hate crimes in Hungary: Legal Framework, statistical data and victim groups.(elhangzott: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar COMPHEE képzésén, 2013. március 14-én)

Dombos Tamás: Gyűlölet-bűncselekmények Magyarországon: Jogi szabályozás, statisztikai adatok, sértetti csoportok. (elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottsága 2013. március 8-i ülésén)

Dinók Henriett: A rendőrségi szervezetváltozások szerepe, a nyomozás hatékonysága.(elhangzott: A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottsága 2013. március 8-i ülésén)

Balogh Lídia - Dinók Henriett - Pap András László: A jog által láthatatlan? A gyűlölet-bűncselekmények szabályozási kérdései és gyakorlati problémái. Fundamentum 2012/4. Budapest

Ivány Borbála: Minősíthetetlen szigorúság. Szuverén, 2012. július 27. Budapest

3. Jogszabályok véleményezése

Új Büntető Törvénykönyv (2012)

Az új Büntető törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseinek kialakítása során figyelembe veendő szempontok. 2012. február 22. PDF (218 KB)

Javaslatok az új Büntető Törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozására. 2012. március 6. PDF (232 KB)

Rövidített javaslatok az új Büntető Törvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozására (parlamenti vita). 2012. május 3. PDF (315 KB)

Új hatásköri rendelet (2013)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló rendelet tervezetéről. 2013. június 5. PDF (108 KB)

Új büntetőeljárási kódex (2015-2017)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport javaslatai a gyűlölet-bűncselekmény áldozatok szükségleteinek fokozottabb figyelembe vételére az új büntetőeljárási kódexben. 2015. június 1. PDF (176 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a büntetőeljárási törvény társadalmi vitára bocsátott tervezetéről. 2016. szeptember 16. PDF (131 KB) 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslatról. 2017. március 6. PDF (113 KB)

4. Nemzetközi szervezetek részére benyújtott dokumentumok

ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) 

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport árnyékjelentése az ENSZ számára a gyűlölet-bűncselekmények magyarországi helyzetéről (beadva: 2016. szeptember 21.) PDF (247 KB)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport véleménye a nemzeti jelentés tervezetéről (2016. december 17.) PDF (87 KB)

Európa Tanács Miniszteri Bizottság

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Miniszteri Bizottság részére az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos ítéleteinek végrehajtásáról (beadva: 2017. január 18.) PDF (1323 KB)

ENSZ Emberi Jogi Bizottsága (ICCPR)

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport beadványa a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya rendelkezéseinek betartásával kapcsolatban (2018. február)